"Folkhögskolan i Angered vill vara en motkraft till ojämlikhet, kommersialism och passivitet. "

Skolan ligger i Hammarkullen, Hjällbo och Angered Centrum.

Senaste nummer av FIA-bladet